Overlastbestrijding

Ook roofvogels kunnen hierbij helpen

Overlast door duiven, meeuwen, kraaien of konijnen etc. komt in Nederland veel voor. Denk maar aan overlast in de gewassen op de landbouw of dijken. Maar ook locaties zoals voetbalstadions, of bedrijven waar veel voedsel geproduceerd wordt komen veel duiven en meeuwen voor.

Zo blij dat we op deze manier de overlast hebben verholpen.

Overlast tegengaan

Met onze roofvogels kunnen wij deze overlast tegen gaan door consequent iedere dag of een paar maal per week op de desbetreffende plaats met onze roofvogels te vliegen en ze te verjagen. Of door er vangkooien te plaatsen met voedsel en water. Juist door veel met roofvogels op de plek te vliegen zal de roofvogel daar zijn territorium op bouwen en de overlast wegblijven. 

Overlast bij stortplaatsen

Zo heb je op vele stortplaatsen zoals bij Montfort en de Spinder in Tilburg veel overlast van meeuwen vooral in wintertijd wanneer het vriest. Dit is een stortplaats van Essent waar al het huishoudelijke afval naar toe wordt gebracht. Dit trekt veel meeuwen aan en door er met onze vogels te vliegen verjagen we hiermee de meeuwen.